11-4-17 PACC 911 Adoptathon All Saint's - Arizona Golden Rescue