Paws & Pasta 11/12/17 - Arizona Golden Rescue
20171112_110300 fred

20171112_110300 fred